Festészet, zenei háttérrel

A muzsika gyógyít, harmóniát teremt a lélekben

http://www.kontaildiko.hu/


Átélted már, milyen, amikor fáradtan, a napi rohanástól zaklatottan hazatérsz? Valószínűleg semmi másra nem vágysz, mint összekucorodni egy kényelmes fotelban, kizárni a világ nyüzsgését, és lágy melódiákat hallatni. Hiába állítod, hogy botfülű vagy, hogy semmi érzéked a zenéhez, ha egy kicsit is megfigyeled magad, ráébredsz, hogy igenis hat rád a muzsika. A zeneterápia épp az ember eme fogékonyságára épít. Dr. Konta Ildikó klinikai szakpszichológus, zeneterapeuta szerint sokkal szélesebb körben lehetne használni ezt a módszert. Ő például a művészeti irányzatok ötvözésével gyógyítja, segíti pácienseit.

 

Hogyan talált rá a zeneterápiára?

Egyetemista éveim legelején, egy munkaterápiás intézetben találkoztam a „csodával”. Egy, általában a fejét lehorgasztó, gondolataiba, hallucinációiba süppedt férfi, ha ideje engedte, leült az ebédlőben álló zongorához, és játszani kezdett. Lassan, majd egyre dinamikusabban jöttek elő a hangok tevékenysége nyomán. Amint rátalált a megfelelő dallamra, szinte átváltozott, tartása kiegyenesedett, arca kisimult, fény, remény öntötte el. Nagy hatással volt rám, sőt a későbbiekre nézve is meghatározó volt számomra ez az élmény. Én magam zongorázni tanultam, és képzőművészeti tanulmányokat folytattam, később mindez a pszichológiai tevékenységemben ötvöződött.


Már az egyetemen tanulta ezt a módszert?

Abban az időben még nem volt ilyen irányú képzés, így már a gyakorlatban szereztem meg az alapokat. A zeneterápia gyakorlása több irányvonalat indított el bennem: megszületett a gondolat, hogy gyakorlati tapasztalataimat összefoglalva megteremtsem ennek az elméleti alapjait is. Fontosnak tartottam, hogy elinduljon Magyarországon is a zeneterápiás képzés, a felsőoktatásban. Az ELTE BG Gyógypedagógiai Karán zajlik jelenleg a posztgraduális képzés, amely kidolgozásában részt vettem, és a mai napig tanítok is ott.

 

A gyógyászat mely területén alkalmazzák a zeneterápiát?

A pszichiátriai gyógyítás különböző színterein, egy-egy belgyógyászati osztályon, illetve Polcz Alaine idejében a Tűzoltó utcai Gyermek Klinika leukémiás betegeinek is összeállítottunk anyagot. Ma talán már a tanítványaim is alkalmazzák ezt saját munkaterületükön, korai fejlesztőknél, rehabilitációs intézményekben, fogyatékkal élőknél. Sajnos nem használják ezt a módszert a gyermekosztályokon, az állami gondozottaknál, a szociális intézményekben.  Én is a pszichiátria területén alkalmaztam először, tudatosan. Ottani betegeim gyógyítása során teljesedett ki – kb. huszonöt év alatt - ez a módszer. A pszichopatológiás képzőművészet és a zeneterápia ötvözéséből született meg a zenei hátterű festés, illetve a zenei hátterű képzőművészeti tevékenység. Ezt nagy kedvvel, és adiagnosztikai, terápiás eredmények miatt nagy kitartással végeztem éveken, sőt évtizedeken át.

 

Gyógyító muzsika

 

Mi is az a zeneterápia? Hogyan hat az emberre?

A zene gyógyító, nyugtató, serkentő hatását már több ezer évvel ezelőtt ismerték és tudatosan alkalmazták is az indiai, a görög, és más népek bölcsei. A természeti népek ma is termékenységi táncot járnak, munka- és harci dalokkal bíztatják magukat, az anyák pedig világszerte énekelve ringatják gyermekeiket. A zeneterápiát a művészeti terápiákhoz soroljuk. E módszer a zenét, a zene elemeit (hang, ritmus, dallam, harmónia) használja annak érdekében, hogy a kommunikációt, az emberi kapcsolatokat, a mozgást, az önkifejezést fejleszteni tudja.  Teszi mindezt azért, hogy erősítse az egyén képességeit, visszaállítsa sérült funkcióit, és ezáltal életminőségét javítsa. A zeneterápiás foglalkozások egyénileg vagy csoportosan történnek, ezek lehetnek akár úgynevezett aktív zeneterápiák is. Ilyenkor egyszerű, többnyire ütős hangszerekkel, vagy természetes anyagokkal (kaviccsal, üveggel), valamint saját testhanggal improvizálnak, kommunikálnak a jelenlevők. Mindehhez semmiféle zenei előképzettségre nincs szükség, az így átélt érzések, élmények mégis katartikus hatással vannak a résztvevőkre. A receptív zeneterápián a meghallgatott zene által mozgósított érzelmek és élmények segítenek a gyógyulásban. Komplex zeneterápiának pedig azt nevezzük, ha a zenei élményeiket mozgással vagy képzőművészeti tevékenységgel együtt fejezik ki a résztvevők.

 

Zenei festés - terápiát tart az érdeklődőknek, pácienseinek, és a zenés festést oktatja a főiskolán is. Hogyan lehet ezt a két művészeti ágat ötvözni?

A művészeti ágak egymásra hatása remek színtere az önkifejezésnek, akár tudatos, akár tudatalatti motívumok megjelenítésének. Egy ilyen „alkotás”, festmény elkészülte után mindig a klienssel, a tanítványokkal együtt kell az értelmezést kialakítani, nehogy olyasmit is belevetítsünk egy- egy zenére készült kép forma, vagy szín világába, amely hozzánk közelebb áll, mint az alkotó pszichés állapotához. A szakmai rutin nem írhatja felül a megközelíthető valóságot!

 

Hogyan zajlik egy foglalkozás?

Egy előkészítő fázis után, a célzottan kiválasztott zene, mint egy „háttér-hangfüggöny” van jelen, azaz körülveszi a résztvevőket. A zene ismételt meghallgatása után, annak hatására keletkezett, előidézett asszociációk, hangulatok, emlékek, érzelmek felbukkanása arra sarkallja az illetőt, hogy felszakadó, felsejlő élményeit, gondolatait színekbe, formákba öntse. Sok tudatalatti motívum bukkan fel, és így a képek (alkotóikkal közös) elemzése gyakran fontos támpont a terápiás folyamatban. A zeneterápia ezen összetett formájában tettem szert a legnagyobb gyakorlatra, nemcsak a betegeim, hanem később az egészségesek körében is - mind gyerekeknél (tíz évig iskolapszichológusként is működtem), mind a kurzusokon, és a posztgraduális képzés során felnőtt hallgatók körében is. Jelenleg egy olyan önkifejező, diagnosztikailag is jól hasznosítható formáját alkalmazom a „zenés festésnek”, ami célzottabb, tematikus képi kifejezést igényel a múltra, jelenre és jövőre vonatkozóan. Hogy ez mi, maradjon az én „titkom”. Annyit azonban elmondhatok róla, hogy a rajzolással kapcsolatos kezdeti félelmeket, amelyeket az iskolai oktatás során elültetnek egy-egy gyerekben, hamar sikerül leküzdeni általa, mert a feladat nem nehéz. Inkább az jelent kihívást, hogy e módszer gyakorlásával találkozz a felismeréssel, egy elfojtott emlékkel, ám ezeket szakember segítségével fel lehet oldani. A képek adta visszajelzések olykor életviteli változást indíthatnak el a résztvevőben, kedvező irányban. Így valósul meg a terápiás, rehabilitációs hatás. A „zenés festésen” kívül két másik területét alkalmazom még a zeneterápiának: a receptív, élményszerző zeneterápiát, illetve néhány éve a gongokkal történő feltárást és terápiát.

 

Kinek, és hogyan segít a zeneterápia?

Az elmúlt évtizedek során a pszichiátriai betegek, az iskolában a tanulók csoportja, és tíz éve egy nyugdíjas otthon lakói között alkalmazom ezt a módszert, az egyetemi oktatáson kívül. Azt tapasztaltam, hogy a zene megnyitja a befogadás és a közlés kapuit, túl azon, hogy hangulati és érzelmi élményeket kelt, amelyeket a zeneművek, vagy melódiarészletek meghallgatás után megpróbálunk megfogalmazni. A muzsika hangjai a magzatok első, a külvilágból fakadó élményei közé tartoznak, ám az élet végső szakaszának legutolsó kapaszkodói is lehetnek, egyben. Emlékezetzavar, Alzheimer-kór esetén - amikor már alig vannak szavak és gondolatok -, a melodikus emlékek akkor is képesek felszínre törni, és egy kis kapaszkodót, fényt, biztonságérzetet adni az elme elsötétülésében. Számos példát említhetnék erre. Most egy 85 éves férfi esetét mesélem el, aki sem saját személyével, sem a környezetével nem volt már reális kapcsolatban. Örökké azt hajtogatta, hogy haza akar menni, és erről értesítsem a családját. Megnyugtatásul mondtam, hogy a felesége tudja, hogy itt van, és hamarosan meglátogatja stb. „Nekem nincs feleségem. Ki az a Mónika? Nem ismerem”-ez volt a válasz. Délután Mendelssohn-tól hallgattunk műveket, köztük a Nászindulót is. Zoltán felkiáltott: „ezt ismerem, hiszen Mónikával erre „esküdtünk”. Mikor jön látogatni?”

 

Gyógyító hangok

 

A gongterápiát is említette. Mi is ez?

Az utóbbi években a hang-rezgés kapcsolatához fordultam, érdekelnek a rezgések fizikai, metafizikai és pszichológiai, zeneterapeutai megközelítésben. Németh Jenő győri feltaláló gongjait használom erre a célra. A hét alaphang rezgéseit a csakra-teóriákkal összefüggésben alkalmazom, mind gyerekeknél, mind felnőtteknél. Az ún. asztali szett segítségével szerzett tapasztalataim kiteljesedését láttam, éltem át, amikor a taksonyi zenepavilonban állították fel a gongok elektromos megszólaltatású sorozatát. A hangok frekvenciáját a levegő rezgésén keresztül átveszi minden sejt, a „jó hangoknak” ezért van gyógyító, harmonizáló, relaxáló hatásuk. (Vannak feszültségkeltő hangközök, disszonanciák, bizonyos ritmusok, amelyek kifejezetten rossz hatással vannak az emberre.) Gyereknek, felnőttnek egyaránt különös élmény megszólaltatni a gongokat. Ők kiválasztják a számukra kellemes, vagy kellemetlen hangszínt, ami fontos jelzés számomra. Különösen szervi tünetben jelentkező pszichés problémák esetében alkalmazandó ez a módszer. Példa erre egy nyolcéves kislány története, aki alacsonyan teljesített az iskolában, észlelési nehézségei voltak, emiatt torokköszörülés, köhécselés alakult ki nála. Az anya párválasztási problémái esetén ezek annyira fokozódtak, hogy már a tanórát is zavarta. A gyerek nem tudta megfogalmazni a gondjait, de hangszerekkel és a gonggal pontosan kifejezte azokat. A torokcsakra hangját választotta ki, és minden alkalommal a relaxáció, imagináció során ezt a hangot szólaltattuk meg, illetve hangoztattam neki. E mellé az akarati és ösztönélet hangjait választottuk, ami segített neki az elengedésben és a magabiztosság kialakításában. Néhány hét alatt lényegében a fő tünet megszűnt, az életkörülményeiben pedig kerestünk olyan fix pontokat, amelyek segítettek a kislánynak az élethelyzetei elfogadásában, a korábbi gyakorlatok pedig támogatták őt a verbális kommunikációban. Azokkal, akiknél ezt a módszert választom, ha lehet (ha képes beszélni), megbeszéljük a közös tapasztalatokat, különös tekintettel azokra a zónákra, amelyeket maga a páciens is kiemelt.

 

A gyógyítás mely új területét készül meghódítani?

Lassan eljön a szintézis időszaka „zeneterapeutai” létemben. Jelent már meg közös könyvünk Zsolnai Anikóval, amelyben a szociális készségfejlesztés zeneterápiás módszerrel való gyakorlatáról írok, és nemsokára kiadnak egy, több szerző tanulmányát összefoglaló kötetet, amelyben az egyik fejezet a zeneterápia személyiségfejlesztő hatását elemzi - ezek csak mozaikok az elmúlt évtizedek által kijelölt „zeneterápiás élményeim” tábláján. Amit még szeretnék: jó lenne önismereti képzések keretében, mint alternatív megközelítést alkalmazni a zeneterápiát, különösen azokon a területeken, ahol a személyiségünk a „munkaeszközünk”: pedagógusok, egészségügyben dolgozók stb. körében. Az önismereten túl, a „kiégési szindrómában” is nagyon fontos és hatékony eljárás a zeneterápia megfelelő, adekvát formájának alkalmazása. Tervem tehát, hogy megírjam a zeneterápiás élményeimet, és ezek tükrében a zeneterápia elméletét is összegezzem. Minél hosszabb ideje alkalmazom ezt a terápiás módszert, annál gazdagabban tárul fel számomra a hang, a melódia, a ritmus varázslatos hatása. Javaslom mindenkinek, hogy minél többet olvasson erről a módszerről, és hallgasson minden nap számára kellemes muzsikát!

 

Újságíró: Illés Sarolta

Fotók: magánarchívum

Forrás: www.goldspirit.hu/a-zene-gyogyit


Klubok, előadások, tanfolyamok
Időrendi sorrendben:
--------------------------------------------

TITOK KLUB - Budapest
2020.03.22.

Kedves Titokkereső Barátaim!

A klubok, előadások, tanfolyamok a jelenlegi csendes elvonulás miatt bizonytalan ideig szünetelnek.

Ha bármilyen kérdésed van nyugodtan írj, vagy hívjál telefonon.

Áldottságot kívánok szeretettel,
Marika

"A helyes imádság a hálaadás imája. Ha előre köszönetet mondasz azért, aminek a megtapasztalása mellett döntöttél."

Neale Donald Walsch:
Beszélgetések Istennel